Styrelsen


Det är vi som sitter i styrelsen för Glemminge Byalag 2020.

Ordförande                        Egon Holdt

Vice Ordförande               Stig-Arne Johansson
Sekreterare                        Åsa Håkansson
Kassör                                 Gun Mårtensson

Styrelseledamot               Gert Tuvesholmen

Styrelseledamot               Agneta Andersson

Styrelseledamot               Tina Vagner

Styrelsesuppleant            Monica Nyberg

MÖTESPROTOKOLL


Här lägger vi ut protokoll från våra styrelsemöten i byalaget. 

2021-04-13

Styrelsemöte

2021-03-09

Styrelsemöte


2021-02-09

Styrelsemöte


2021-01-12

Styrelsemöte


2020-12-08

Styrelsemöte


2020-11-10

Styrelsemöte

2020-10-13

Styrelsemöte

2020-09-08

Styrelsemöte

2020-08-11

Styrelsemöte

2020-06-09

Styrelsemöte

2020-05-12

Styrelsemöte

2020-02-26

Årsmöte