Styrelsen


Det är vi som sitter i styrelsen för Glemminge Byalag 2023.

Ordförande                        Egon Holdt

Vice Ordförande               Tina Vagner
Sekreterare                         Stig-Arne Johansson
Kassör                                 Gun Mårtensson

Styrelseledamot               Gert Tuvesholmen

Styrelseledamot               Johanna Schartau

Styrelseledamot               Elina Johansson

Styrelseledamot               Stuart Strange


MÖTESPROTOKOLL


Här lägger vi ut protokoll från byalagets styrelsemöten det gångna året samt protokoll från senaste årsmötet. 

2024-04-09

Styrelsemöte

2024-02-13

Styrelsemöte


2024-01-09

Styrelsemöte


2023-12-12

Styrelsemöte


2023-11-14

Styrelsemöte


2023-10-10

Styrelsemöte


2023-09-12

Styrelsemöte


2023-08-08

Styrelsemöte


2023-06-13

Styrelsemöte


2023-05-09

Styrelsemöte


2023-04-11

Styrelsemöte