Styrelsen


Det är vi som sitter i styrelsen för Glemminge Byalag 2022.

Ordförande                        Egon Holdt

Vice Ordförande               Stig-Arne Johansson
Sekreterare                        Åsa Håkansson
Kassör                                 Gun Mårtensson

Styrelseledamot               Gert Tuvesholmen

Styrelseledamot               Agneta Andersson

Styrelseledamot               Tina Vagner

Styrelsesuppleant            Monica Nyberg

Styrelsesuppleant            Johanna Schartau

MÖTESPROTOKOLL


Här lägger vi ut protokoll från byalagets styrelsemöten det gångna året samt protokoll från senaste årsmötet. 

2023-01-10

Styrelsemöte

2022-12-06

Styrelsemöte


2022-11-08

Styrelsemöte


2022-10-11

Styrelsemöte


2022-09-13

Styrelsemöte


2022-08-09

Styrelsemöte

2022-06-07

Styrelsemöte


2022-05-11

Styrelsemöte


2022-04-12

Styrelsemöte

2022-03-30

Årsmöte


2022-03-08

Styrelsemöte


2022-02-22

Styrelsemöte